Eolas Ginearálta | General Information

Scoilbliana / School year 2017/2018


Laethanta Spóirt / Tracksuit days for various classes:

Meán-Fómhair 2017/2018
index pe

Dé Luain;    Naíonáin Bheaga / Junior Infants 2017/18

Dé Máirt;    Naíonáin Mhóra / Senior Infants 2017/18

Dé Céadaoin; Ranganna 5 & 6  2017/18

Déardaoin: Ranganna  1 & 2 & Rang 3 Caoimhín  2017/18

Dé hAoine: Ranganna 3 (Eibhlín & Gearóid) & Ranganna 4  2017/18.

Má bhíonn aon athrú sa chlár ama seo cuirfidh na múinteoirí in iúl daoibh é roimh ré. Teachers will advise their individual classes of any changes to tracksuit day (due to swimming, football, etc.).


Peil (Football) ar an Pháirc Uile-Aimsire (Astro) 2017/2018:

(Meán-Fómhair & Deireadh Fómhair 2017/18)

Cailíní:

An Déardaoin:(Cailíní) 3:00 – 4:00(Ranganna 3-6)

Buachaillí :

An Luan: (Buachaillí) 3:00 – 4:00 (Ranganna 3)

An Mháirt: (Buachaillí) 3:00 – 4:00 (Ranganna 5 & 6)

An Céadaoin:  (Buachaillí) 3:00 – 4:00 (Ranganna 4)

Tabhair do chulaith reatha leat le do thoil le h-athrú ag 3:00i.n. (Please bring your tracksuit with you to change at 3:00p.m.)

Cuirim fáilte romhaibh a thuismitheoirí imirt le do pháiste sa pháirc uile-aimsire ar an Aoine 3:00-4:00. (You are invited to play with your child on the astro from 3:00 to 4:00 on Friday afternoons. Children must be supervised by parents.)

Gabriel


Comhar Creidmheasa Bhaile an Chollaigh / BCU Credit Union 2017/2018  

Tagann Comhar Creidmheasa (Credit Union ) Bhaile an Chollaigh chuig na scoile gach Mháirt go luath ar maidin (Ranganna 3, 4, 5, & 6). Early on Tuesdays BCU comes to the classrooms to encourage young savers.

Seanfhocal: ‘Ní hé lá na gaoithe lá na scolb’.

 

 


Clár Ama Snámh / Swimming Timetable 2017 / 2018  

Tá clár-ama na bliana don snámh ar fáil anseo (Meán-Fómhair/Sept 2017 – Meitheamh/ June 2018)  anois.  (The swimming time-table is available here now.) Buail ar an nasc thíos led thoil. Click on the link below please.
Clár ama Snámh 2017-2018 .

Clárama Peile(Football) le John Dwyer – 2017/2018 (An Chéad Téarma)  (The football training time-table is available here now.) Buail ar an nasc thíos led thoil. Click on the link below please. 
Clár Ama Peile John 2017

Clárama Iománaíochta/Camógaíochta (Hurling/Camogie) le John Dwyer – 2018 (An Tríú Téarma/ The Third Term)
Clár Ama imoánaíochta_camógaíochta_ John


Gníomhaíochtaí Seach – Churaclaim / After-school activities run in school

Is féidir eolas a fháil san oifig ó Fiona an rúnaí, faoi cheachtanna breise phríobhaideacha atá ar fáil ar scoil sa cheol (rogha mór uirlisí ann), urlabhraíocht & drámaíocht, ríomhairí, francís.

You are welcome to contact the secretary Fiona,  in the office for information on after-school lessons run in the school including various Musical instruments, Speech & Drama, French, Computers/ I.T.


index currCurraclam na Bunscoile/Primary School Curriculumindex ais
Gnéithe/Areas Ábhair/Subjects

Litríócht/Language
Gaeilge,
Béarla/English,

Mata/Mathematics

Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE)/Social Environmental and Scientific Education (SESE)
Stair, Tíreolas, Eolaíocht/History, Geography, Science

Na hÁbhair Éalaíne/Arts Education
Ealaín, Drámaíocht, Ceol/Visual Arts, Drama, Music

Corp Oideachais/Physical Education

Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)/Social, Personal and Health Education (SPHE)

Creideamh/Religious Education

 

Designed By