Eolas Ginearálta | General Information

Scoilbliana / School year 2016/2017


Laethanta Spóirt / Tracksuit days for various classes:

Meán-Fómhair 2016/2017index pe

Dé Luain;    Naíonáin Bheaga / Junior Infants

Dé Máirt;    Naíonáin Mhóra / Senior Infants

Dé Céadaoin; Rang 3 & Rang 5

Déardaoin: Rang 1, Rang 2, Rang 6,

Dé hAoine: Rang 4

Má bhíonn aon athrú sa chlár ama seo cuirfidh na múinteoirí in iúl daoibh é roimh ré. Teachers will advise their individual classes of any changes to tracksuit day (due to swimming, football, etc.).


images gaaPeil (Football) ar an Pháirc Uile-Aimsire (Astro) 2016/2017:

(Meán-Fómhair & Deireadh Fómhair)

Cailíní :        An Céadaoin (Wednesday) 3:00 – 4:00 (Ranganna 3 – 6)

Buachaillí An Luan (Monday) 3:00 – 4:00 (Ranganna 3 & 4)

An Mháirt (Tuesday) 3:00– 4:00 (Ranganna 5 & 6)

Saor in aisce (free).

Tabhair do chulaith reatha leat le do thoil le h-athrú ag 3:00i.n. (Please bring your tracksuit with you to change at 3:00p.m.)

Cuirim fáilte romhaibh a thuismitheoirí imirt le do pháiste sa pháirc uile-aimsire ar an Aoine 3:00-4:00. (You are invited to play with your child on the astro from 3:00 to 4:00 on Friday afternoons. Children must be supervised by parents.)

children-playing-football


Comhar Creidmheasa Bhaile an Chollaigh / BCU Credit Union 2016/2017  

Tagann Comhar Creidmheasa (Credit Union ) Bhaile an Chollaigh chuig na scoile gach Mháirt go luath ar maidin (Ranganna 3, 4, 5, & 6). Early on Tuesdays BCU comes to the classrooms to encourage and facilitate young savers.


Clár Ama Snámh / Swimming Timetable 2016 / 2017

Tá an clár-ama snámh ar fáil anseo do Mheán-Fómhair / Sept 2016-Meitheamh/ June 2017
Clárama-Snámh-2016-2017

Clárama Peile(Football) le John – 2016/2017 (An Chéad Téarma) 
Clárama-Peile-John-2016

Clárama Iománaíochta/Camógaíochta (Hurling/Camogie) le John – 2016/2017 (An Tríú Téarma)
Clár Ama imoánaíochta_camógaíochta_ John


Gníomhaíochtaí Seach – Churaclaim / After-school activities run in school

Is féidir eolas a fháil san oifig ó Fiona an rúnaí, faoi cheachtanna breise phríobhaideacha atá ar fáil ar scoil sa cheol (rogha mór uirlisí ann), urlabhraíocht & drámaíocht, ríomhairí, francís.

You are welcome to contact the secretary Fiona,  in the office for information on after-school lessons run in the school including various Musical instruments, Speech & Drama, French, Computers/ I.T.


index currCurraclam na Bunscoile/Primary School Curriculumindex ais
Gnéithe/Areas Ábhair/Subjects

Litríócht/Language
Gaeilge,
Béarla/English,

Mata/Mathematics

Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE)/Social Environmental and Scientific Education (SESE)
Stair, Tíreolas, Eolaíocht/History, Geography, Science

Na hÁbhair Éalaíne/Arts Education
Ealaín, Drámaíocht, Ceol/Visual Arts, Drama, Music

Corp Oideachais/Physical Education

Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)/Social, Personal and Health Education (SPHE)

Creideamh/Religious Education

images stages

Designed By