Eolas | About Us

“Tá Tír na n-Óg ar chúl an tí,

Tír álainn trína chéile”

“Cúl an Tí”

(Seán Ó Ríordáin, File 1916 – 1977)image

Bainimís ar fad idir scoláirí, múinteoirí agus tuismitheoirí taitneamh agus tairbhe as na laethanta a chaithimid i dTír na n-Óg.

 

 

Cuspóir na Scoile

Fáilte romhaibh go Gaelscoil Uí Ríordáin.

Bunaíodh an scoil seo sa bhliain 1983.

Tá sé mar aidhm againn Bunoideachas Lánghaelach den scoth a thabhairt dod’ pháiste.

Sár-Oideachas trí mhéan na Gaeilge.

Is í an Ghaeilge an teanga teagaisc inár scoil agus an teanga chumarsáide idir na páistí, múinteoirí laistigh agus lasmuigh de na ranganna.
Is Gaeltacht bheag í ár nGaelscoil i mBaile an Chollaigh. Is breá linn pobal uile na scoile; tuismitheoirí, sean-tuismitheoirí, aintiní, uncail agus cairde a chloisint ag labhairt na Gaeilge linn.

 

Is buntáiste mór do leanaí a bheith báite sa tumoideachais. Treisíonn sé féin mhuinín agus féiniúlacht na leanaí.

Leagtar an-bhéim ar éisteacht agus labhairt an Ghaeilge ón gcéad lá. Cuirtear tús leis an léitheoireacht Ghaeilge sna Naíonáin Bheaga agus an léitheoireacht Bhéarla sna Naíonáin Mhóra.

Our aim in Gaelscoil Uí Ríordáin is to provide a high quality education through the medium of Irish.

 

 

Our Aimsc-na-sc-7-6-16-6pixlr

Our school is akin to a “small Gaeltacht” in Ballincollig. It gives us great pleasure to engage and converse with the extended school community; parents, grandparents, relatives and friends though Irish.

The effect of learning a second language on first language skills is a very positive experience for our pupils. Through the immersion system pupils achieve a high level of fluency in both Irish and English.

Early immersion education is an effective and successful system. In the Junior Infant classroom children’s exposure to their first language is reduced as much as possible in a sensitive way. Their need to learn Irish to communicate is created. This develops proficiency in both languages.

iomanaiocht-2016-1pixlrThrough this process children acquire enough spoken Irish to learn pre-literacy skills. They learn to read in Irish only in Junior Infants. English reading is taught in Senior Infants.

 

 

 

Designed By