Aonach Leabhar 2019

Comhghairdeas le gach éinne a cheannaigh leabhar ag an Aonach Leabhar! (Well done to all who purchased books at the Book Fair!)

Bailíodh €11,306 ar fad. Gheobhaidh an scoil 60% = €6,783.60 ar ais ó Scholastic chun leabhair a cheannach don scoil (Gaelscoil Ui Riordain will get 60% (€6,783.60) towards buying new books for the classrooms & an leabharlann).

Míle buíochas le Coiste na dTuistí faoi stiúir Sharon Uí Riagáin a thug tacaiocht iontach duinn. (Many thanks to Coiste na dTuistí under the guidance of Sharon who gave their time willingly during the week).

Maith sibh go leir! (Well done to all!)

Eibhlín & Gabriel

Comments are closed.

Designed By