Aonach Leabhar, 22ú-25ú Márta 2022

A thuismitheoirí, a chairde

Mar is eol daoibh, beidh Aonach Leabhar ar siúl againn ar scoil ón 22ú – 25ú Márta 2022. Is iontach an deis é seo dúinn leabhair a fháil don scoil ós rud é go dtugann Scholastic 60% don iomlán a bhailíotar thar nais don scoil chun leabhair nua Gaeilge agus Béarla a cheannach do na seomraí ranga.
Having previously had very successful Book Fairs in the school, we have decided to hold another one from 22nd to 25th March 2022.

Bímid ag braith go mór ar Choiste na dTuistí chabhrú linn. An féidir leat uair nó dhó a thabhairt le do thoil? Gan bhur gcabhair beidh an bhrú orainn.
Coiste na dTuistí help out at this event by taking book orders, selling the books to parents and children, etc, so we are looking for your help!  See email sent today for details. 

Beidh deis ag gach rang. Every class will have an opportunity to visit the book fair over the course of the week so a lot of volunteers are needed.

Ceangailte leis an ríomhphost seo, tá Clár Ama an Aonach Leabhar. Please find attached the timetable for the Book Fair.

Téann páistí Naíonáin Bheaga & Mhóra ar fad lena dtuismitheoirí i ndiadh 2i.n. Junior and Senior Infants will visit with their parents after 2pm as per timetable.  Beidh Ranganna 1-6 ag ceannach leabhair i rith am scoile. Ranganna 1 – 6 will be purchasing from the Book Fair during school hours accompanied by their teachers.  Parents can purchase from the Book Fair at the indicated times.

Is baoladh nách féidir ach glacadh le h-airgead tirim ag an Aonach Leabhar. Unfortunately we do not have credit card facilities at school, so we can only accept cash at the Book Fair.

Bígí ag léamh, bainigí taitneamh as!

 

Go raibh maith agaibh. Beir bua is beannacht.

Is sinne, le meas,
Eibhlín & Gabriel

 

Clár Ama Aonach Leabhar 2022   

 

Aonach Leabhar

Comments are closed.

Designed By