Cáisc Shona

A pháistí agus a thuismitheoirí, a chairde,

Beidh sibh ar bhur laethanta saoire/holidays inniu a pháistí ag a 12.30in. (You will be on your holidays today at 12.30pm). Yippie. Tá sos tuillte agaibh ó na ceachtanna. Nach bhfuil? (You deserve a good long break from the school work). Cloisim sibh ar fad a rá,“Tá, a Ghabriel”.

Comhghairdeas libh, rinne sibh éacht ag obair ó bhaile le 3 seachtaine anuas. Ní raibh sé éasca mar go raibh ar gach duine dul i dtaithí air. (Congratulations, you have done wonderfully well, working from home. You should be very proud. It hasn’t been easy and we have all been learning as we go. Aladdin Connect has added a new feature on forwarding completed work to the teachers. Further details to follow).  Tá deireadh le hObair an Lae ar feadh coicíse. (No more work for 2 weeks). Níl a fhios agam cad tá in ann dúinn tar éis saoire na Cásca. (I don’t know what’s around the corner after the holidays). We’ll cross that bridge when it happens.

Ba mhaith liom go leanfadh sibh oraibh ag dul amach sa Gháirdín Draíochta ag rith is ag léim, ag imirt leadóige is iománaíocht, ag imirt peil is rugbaí, gailf, ióga/yoga, cleas na bacóide / hopscotch. Is breá liom an sciopáil, rince agus gleacaíocht. (Please continue your activities in the Magic Garden. Running, jumping, playing tennis, hurling, camogie, football, rugby, golf, yoga, hopscotch, skipping, dancing, athletics and gymnastics).

Lean oraibh ag imirt cluichí boird / board games, ficheall / chess agus táiplis / draughts (on line against each other) is mórán éireann eile. Cleachtaigh / practice na huirlisí ceola / musical instruments chomh maith.

Ná dearmad cabhrú le mom agus daid mórthimpeall an tí. Seomraí leapan a choimeád glan, meaisín nite gréithe a fholamhú. ( Please help mom and dad around the house, keeping bedrooms nice and tidy, emptying dish washer etc).

Nigh, nigh na lámha. ( Clean those hands again and again ).

Tá sibh go hiontach. ( You’re the best ).

Míle buíochas libh a thuismitheoirí for all your support and guidence.

Táim an bhuíoch/I’m very grateful. Éireoidh linn le chéile.

Tá súil agam go mbainfidh sibh an-taitneamh as na huibheacha Cásca a pháistí. Níl aon cheann agam fós.

Gaelscoil Uí Ríordain abú!!!! Beir bua is beannacht.

Gabriel

Comments are closed.

Designed By