Ceardlann Mata (Maths Workshop)

Bhain Rang a 6 taitneamh agus tairbhe as an gceardlann mhata a bhí ar siúl sa halla i dtreo deireadh Mí Fheabhra. Míle buíochas le Lifetime Lab agus le múinteoir Clíodhna a d’eagraigh é.

Comments are closed.

Designed By