Clárú (Enrolment) don Scoilbliain 2022-2023 ar oscailt(open)

Is féidir Clárú (Enrolment) a dhéanamh anois don Scoilbliain nua 2022-2023.

The school is now accepting enrolments for next year 2022-2023

Buail ar na nascanna thíos led thoil.  For more details, please refer to the links below.

Go raibh maith agaibh.

Gabriel

(Príomhoide) 

 

1. Polasaí Iontrála (Enrolment Policy)_2022- 2023

2. Gaelscoil_Uí_Ríordáin_Foirm_Iarratais (Application Form)_2022-2023

3. Fógra Bliaintiúil Iontrála (Annual Admission Notice) – Gaeilge & Béarla 2022-2023

 

1.(b) Polasaí Iontrála do Ranganna Speisialta (Enrolment Policy for Special Classes) 2022_2023__

2.(b) Foirm Iontrála do Ranganna Speisialta 2022_2023_Gaelscoil Uí Ríordáin

3.(b)  Fógra maidir le ligean isteach do Ranganna Speisialta (Admissions Notice for Special Classes) – 2022_2023

Comments are closed.

Designed By