Clárú / Registration 2024-2025

Má tá suim agat sa ghaelscolaíocht (if you are interested in sending your child to the Gaelscoil) nó má tá aon cheist agat faoi Ghaelscoil Uí Ríordáin (or if you have any questions about Gaelscoil Uí Ríordáin), cuir glaoch ar an scoil (please phone the school) 021 487 2752 nó cuir ríomh-phost chuig na scoile (or send an email to us) runai@gaelscoiluiriordain.ie

Eagrófar coinne leat láithreach (an appointment will be arranged with you). Beidh an-áthas orm labhairt leat agus an scoil a theaspáint duit (I would be delighted to meet you and show you the school in advance of enrolment).

Mise le meas,
Gabriel

 

  1. (a) Polasaí_Iontrála_(Enrolment_Policy)_07.09.2023
  2. (a) 2024-2025_Fógra_Bliantúil_Iontrála_(Annual_Admission_Notice)
  3. (a) Gaelscoil-Uí-Ríordáin-Foirm-Iarratais  

nó (or)

  1. (b) Polasaí_Iontrála_do_Ranganna_Speisialta_2024.2025(Enrolment Policy for Special Classes) 24.9.2023
  2. (b) Fógra_Bliantúil_Iontrála_do_Ranganna_Uathachais_2024_2025(Annual Admission Notice in respect of admissions to Autism Classes to the 2024_2025 school year)
  3. (b) Foirm Iontrála do Ranganna Speisialta
Comments are closed.

Designed By