Clárú | Enrolment 2023-2024

Má tá suim agat sa ghaelscolaíocht (if you are interested in sending your child to the Gaelscoil) nó má tá aon cheist agat faoi Ghaelscoil Uí Ríordáin (or if you have any questions about Gaelscoil Uí Ríordáin), cuir glaoch ar an scoil (please phone the school)  021 487 2752 nó cuir ríomh-phost chuig na scoile (or send an email to us) runai@gaelscoiluiriordain.ie

Eagrófar coinne leat láithreach (an appointment will be arranged with you). Beidh an-áthas orm labhairt leat agus an scoil a theaspáint duit (I would be delighted to meet you and show you the school in advance of enrolment).

Mise le meas,

Gabriel

1. 2023-2024 Fógra Bliantúil Iontrála (Annual Admission Notice)

2. Polasaí Iontrála_18.10.2022 (Enrolment Policy 2023/24)

3. Gaelscoil-Uí-Ríordáin_Foirm Iarratais (Application Form) 2023/2024 

 

nó  (or) 

 

1(a). 2023-2024 Fógra Bliantúil Iontrála do Ranganna Speisialta (Annual Admission Notice in respect of admissions to Special Classes to the 2023/2024 school year)

2(b). Polasaí Iontrála do Ranganna Speisialta_06.03.2023 (Enrolment Policy for Special Classes 2023/24)

3(c). Foirm Iarratais do Ranganna Speisialta (Application Form for Special Classes) 2023/2024_Gaelscoil Uí Ríordáin

Please scroll down for English 2023/2024 version. 

Please scroll down for English 2023/2024 version. 


Registration 2023/2024

If you are interested in sending your child to the Gaelscoil and require further information, I would be delighted to meet you and show you the school in advance of enrolment.

Please contact me at 021 487 2752 or by email runai@gaelscoiluiriordain.ie

I will arrange a meeting with you.

Mise le meas,
Gabriel

 

1. Enrolment Policy 18.10.2022 (Polasaí Iontrála_18.10.2022)

2. 2023-2024 Annual Admission Notice (Fógra Bliantúil Iontrála)

3. Gaelscoil-Uí-Ríordáin Application Form (Foirm Iarratais) 2023/2024

 

or

 

1.(a) Polasaí Iontrála do Ranganna Speisialta_2023/24 _ 06.03.2023 (Enrolment Policy for Special Classes 2023/24).

2(b) 2023-2024 Annual Admission Notice in respect of admissions to Special Classes to the 2023/2024 school year (Fógra Bliantúil Iontrála do Ranganna Speisialta).

3(c). Application Form for Special Classes 2023/2024 (Foirm Iarratais do Ranganna Speisialta)_Gaelscoil Uí Ríordáin

 

 

Designed By