Clárú | Enrolment 2024/2025

Má tá suim agat sa ghaelscolaíocht (if you are interested in sending your child to the Gaelscoil) nó má tá aon cheist agat faoi Ghaelscoil Uí Ríordáin (or if you have any questions about Gaelscoil Uí Ríordáin), cuir glaoch ar an scoil (please phone the school)  021 487 2752 nó cuir ríomh-phost chuig na scoile (or send an email to us) runai@gaelscoiluiriordain.ie

Eagrófar coinne leat láithreach (an appointment will be arranged with you). Beidh an-áthas orm labhairt leat agus an scoil a theaspáint duit (I would be delighted to meet you and show you the school in advance of enrolment).

Mise le meas,

Gabriel

1.(a) 2024/2025 Fógra Bliantúil Iontrála (Annual Admission Notice)

2.(a) Polasaí_Iontrála_2024/2025_(Enrolment_Policy)_07.09.2023

3.(a) Gaelscoil Uí Ríordáin_Foirm Iarratais (Application Form) 2024/2025

 

nó  (or) 

 

1.(b) Fógra_Bliantúil_Iontrála_do_Ranganna_Uathachais_2024/2025 (Annual Admission Notice in respect of admissions to Autism Classes to the 2024/2025 school year)

2.(b) Polasaí_Iontrála_do_Ranganna_Speisialta_2024.2025(Enrolment Policy for Special Classes) 24.9.2023

3.(b) Foirm Iarratais do Ranganna Speisialta (Application Form for Special Classes) 2024/2025_Gaelscoil Uí Ríordáin

Please scroll down for English 2024/2025 version. 

Please scroll down for English 2024/2025 version. 


Registration 2024/2025

If you are interested in sending your child to the Gaelscoil and require further information, I would be delighted to meet you and show you the school in advance of enrolment.

Please contact me at 021 487 2752 or by email runai@gaelscoiluiriordain.ie

I will arrange a meeting with you.

Mise le meas,
Gabriel

 

1.(a) Polasaí_Iontrála_(Enrolment_Policy 2024/2025)_07.09.2023

2.(a) Fógra_Bliantúil_Iontrála_(Annual_Admission_Notice 2024/2025)

3.(a) Gaelscoil Uí Ríordáin Application Form (Foirm Iarratais) 2024/2025

 

or

 

1.(b) Polasaí_Iontrála_do_Ranganna_Speisialta_2024.2025(Enrolment Policy for Special Classes)24.9.2023

2.(b) Fógra_Bliantúil_Iontrála_do_Ranganna_Uathachais_2024/2025 (Annual Admission Notice in respect of admissions to Autism Classes to the 2024/2025 school year)

3.(b) Application Form for Special Classes 2024/2025 (Foirm Iarratais do Ranganna Speisialta)_Gaelscoil Uí Ríordáin

 

Designed By