Clárú | Registration

Má tá suim agat sa ghaelscolaíocht nó má tá aon cheist agat faoi Ghaelscoil Uí Ríordáin, cuir glaoch ar an scoil 021 487 2752 nó cuir ríomh-phost chuig na scoile runai@gaelscoiluiriordain.ie

Eagrófar coinne leat láithreach. Beidh an-áthas orm labhairt leat agus an scoil a theaspáint duit.


Registration

If you are interested in sending your child to the gaelscoil and require further information, I would be delighted to meet you and show you the school in advance of enrolement.

Please contact me at 021 487 2752 or by email runai@gaelscoiluiriordain.ie

I will arrange a meeting with you.

Mise le meas,
Gabriel

Designed By