Clárú | Registration

Má tá suim agat sa ghaelscolaíocht nó má tá aon cheist agat faoi Ghaelscoil Uí Ríordáin, cuir glaoch ar an scoil 021 487 2752 nó cuir ríomh-phost chuig na scoile runai@gaelscoiluiriordain.ie

Eagrófar coinne leat láithreach. Beidh an-áthas orm labhairt leat agus an scoil a theaspáint duit.

Mise le meas,

Gabriel

1. Fógra Bliaintiúil Iontrála (Annual Admission Notice) – Gaeilge & Bearla 2022-2023

2. Polasaí Iontrála (Enrolment Policy)_2022-2023

3. Gaelscoil-Uí-Ríordáin-Foirm-Iarratais (Application Form) 

 

nó  (or) 

 

1(a). Polasaí Iontrála do Ranganna Speisialta (Enrolment Policy for Special Classes) 2022_2023__

2(b).Fógra maidir le ligean isteach do Ranganna Speisialta (Admissions Notice for Special Classes) – Gaeilge & Bearla 2022_2023.

3(c). Foirm Iontrála do Ranganna Speisialta 2022_2023_Gaelscoil Uí Ríordáin

 

 

 

Please scroll down for English version. 

Please scroll down for English version. 

 


Registration

If you are interested in sending your child to the Gaelscoil and require further information, I would be delighted to meet you and show you the school in advance of enrolment.

Please contact me at 021 487 2752 or by email runai@gaelscoiluiriordain.ie

I will arrange a meeting with you.

Mise le meas,
Gabriel

 

1. Polasaí Iontrála (Enrolment Policy)_2022-2023

3.Fógra Bliaintiúil Iontrála (Annual Admission Notice) – Gaeilge & Bearla 2022-2023

3. Gaelscoil-Uí-Ríordáin-Foirm-Iarratais (Application Form) 2022-2023

 

or

 

1(a). Polasaí Iontrála do Ranganna Speisialta (Enrolment Policy for Special Classes) 2022_2023_

2(b). Foirm Iontrála do Ranganna Speisialta 2022_2023_Gaelscoil Uí Ríordáin

3(b). Fógra maidir le ligean isteach do Ranganna Speisialta – Gaeilge & Béarla _2022_2023

 

 

Designed By