Comórtas Táiplise na mBunscoileanna 2019

Comórtas Táiplise na mBunscoileanna 

(Primary Schools Draughts Competition 2019)

Beidh 4 fhoireann táiplise ag glacadh páirt i gcomórtas táiplise ar an Aoine 15ú Márta 2019. Four draughts teams from Gaelscoil Uí Ríordáin will be taking part in a draughts competition in Limerick on Friday, 15th March 2019. Míle buíochas libh a thuismitheoirí atá páirteach, agus go h-áirithe le Karena Uí hArrachtáin a réitigh gach rud. Many thanks to all the parents for their help and support. A special word of thanks to Karena for organising the Draughts Club and for making the arrangements for the competition. Beidh múinteoir Maura Ní Chonaill ag dul go Luimneach leis na páistí agus le roinnt tuismitheoirí. (Múinteoir Maura will travel to Limerick with the children and some of the parents.)

Go n-éirí go geal libh a pháistí agus tá súil again go mbainfidh gach duine taitneamh as an lá ann.

Comments are closed.

Designed By