Eanáir 2019…Dán “An Clog”

An Clog 

“Tic-toc, an gcloiseann tú mé? Is mise an clog. Is sean-chlog mé.

Buailim a sé. Buailim a seacht.

Éirigh a Nóra, is réitigh an teach.

Buailim a hocht, tá an bricfeast réidh.

Suigh síos, a Nóra is ól do chuid tae.

Buailim naoi go hard is go binn,

Bígí ag triall ar scoil lena linn.”

 

 

(Giota as dán ón leabhar /Part of a poem from the book; ‘Sin Iad na Rudaí’.)

Comments are closed.

Designed By