Eolas Ginearálta | General Information

Scoilbliana / School year 2019/2020


Sonraí á thabhairt suas chun dáta faoi láthair / Currently being updated for 2019/2020.

 

Is féidir leat cóip den leabhrán eolais a íoslódáil anseo thíos.

Leabhrán Eolais_Gaelscoil_Uí_Ríordáin_ 2018-2019

 


Dátaí Éide Gleacaíochta (Tracksuit Days):

Meán-Fómhair 2019/2020
index pe

Standard tracksuit days for the various classes are listed here.

Dé Luain:   Naíonáin Bheaga

Dé Máirt:   Naíonáin Mhóra, Rang 5

Dé Céadaoin: Rang 6

Déardaoin: Ranganna 1 & 2

Dé hAoine: Ranganna 3 & 4

Má bhíonn aon athrú sa chlár ama seo cuirfidh na múinteoirí in iúl daoibh é roimh ré. Please note that these days are subject to change if a class has football, swimming or another activity on a different day.  Each teacher will advise their class of this.


Peil (Football) ar an bPáirc Uile-Aimsire (Astro) 2019/2020

 

Cailíní:

Céadaoin:    3:00-4:00  (Ranganna 3& 4)

Déardaoin: 3:00 – 4:00 (Ranganna 5&6)

 

Buachaillí :

Luan:  3:00 – 4:00 (Ranganna 3 & 4)

Máirt:  3:00 – 4:00 (Ranganna 5 & 6)

 

Tabhair do chulaith reatha leat, le do thoil le h-athrú ag 3:00i.n. (Please bring your tracksuit with you to change at 3:00p.m.)

Cuirim fáilte romhaibh a thuismitheoirí imirt le do pháiste sa pháirc uile-aimsire ar an Aoine 3:00-4:00(You are invited to play with your child on the Astro from 3:00 to 4:00 on Friday afternoons.)  Children must be accompanied by parents or childminders.

Due to Health & Safety and insurance considerations, children or adults are not allowed on the Astro while teachers and their students are involved in classes and extra-curricular activities. I would appreciate your co-operation and support. Go raibh maith agaibh.


Comhar Creidmheasa Bhaile an Chollaigh / BCU Credit Union 2019/2020  

Tagann Comhar Creidmheasa (Credit Union) Bhaile an Chollaigh chuig na scoile gach Mháirt go luath ar maidin (Ranganna 3, 4, 5, & 6). Early on Tuesdays BCU comes to the classrooms to encourage young savers.

 

Seanfhocal: ‘Ní hé lá na gaoithe lá na scolb’.

 


Clár Ama Snámh / Swimming Timetable 2019 / 2020         (Currently being updated)

Beidh clár-ama na bliana don snámh ar fáil anseo (Meán-Fómhair/September 2019 – Meitheamh/ June 2020)  go luath.

 

(The swimming time-table shall be available here soon.) Buail ar an nasc thíos led thoil. Click on the link below please.
Clár ama Snámh 2019-20

 

Clárama Peile(Football) le John Dwyer – 2019/2020 (An Chéad Téarma)  

(The football training time-table shall be available here soon.) Buail ar an nasc thíos led thoil. Click on the link below please. 
Clár Ama Peile John 2019-20

 


Gníomhaíochtaí Seach – Churaclaim / After-school activities run in school

Is féidir eolas a fháil san oifig ó Fiona an rúnaí, faoi cheachtanna breise phríobhaideacha atá ar fáil ar scoil sa cheol (rogha mór uirlisí ann), urlabhraíocht & drámaíocht, ríomhairí, francís.

You are welcome to contact the secretary Fiona,  in the office for information on after-school lessons run in the school including various musical instruments, speech & drama, french, computers/ I.T.

 


index curr

Curraclam na Bunscoile/Primary School Curriculumindex ais
Gnéithe/Areas Ábhair/Subjects

Litríócht/Language
Gaeilge,
Béarla/English,

Mata/Mathematics

Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE)/Social Environmental and Scientific Education (SESE)
Stair, Tíreolas, Eolaíocht/History, Geography, Science

 

Na hÁbhair Éalaíne/Arts Education
Ealaín, Drámaíocht, Ceol/Visual Arts, Drama, Music

Corp Oideachais/Physical Education

Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)/Social, Personal and Health Education (SPHE)

Creideamh/Religious Education

Designed By