Eolas Ginearálta | General Information

An Scoil Bhliain nua / School year 2021/2022


 

Meánfómhair 2021:

Tá an t-eolas á thabhairt suas chun dáta faoi láthair.  (Currently being updated).

 

Is féidir leat cóip den leabhrán eolais a íoslódáil anseo thíos.

Leabhrán-Eolais-NB-2020-2021_Suíomh_idirlíon_na_scoile


Dátaí Éide Gleacaíochta (Tracksuit Days):

Meán-Fómhair 2020/2021
index pe

Standard tracksuit days for the various classes are listed here.

Dé Luain:   Naíonáin Bheaga

Dé Máirt:   Naíonáin Mhóra, Rang 5

Dé Céadaoin: Rang 2 & 6

Déardaoin: Ranganna 1 

Dé hAoine: Ranganna 3 & 4

Má bhíonn aon athrú sa chlár ama seo cuirfidh na múinteoirí in iúl daoibh é roimh ré. Please note that these days are subject to change if a class has football or another activity on a different day.  Each teacher will advise their class of this.


Peil (Football) ar an bPáirc Uile-Aimsire (Astro) 2020/2021

Cailíní & Buachaillí :

Tagann John Dwyer ón C.L.G ar feadh tréimhse ag cleachtadh scileanna peile agus iománaíochta le Rang 1-6. 

Eolas breise ó na múinteoirí ranga

(The football training time-table shall be available here soon.) Buail ar an nasc thíos led thoil. Click on the link here please. 


Comhar Creidmheasa Bhaile an Chollaigh / BCU Credit Union 2020/2021  

Tagann Comhar Creidmheasa (Credit Union) Bhaile an Chollaigh chuig na scoile gach Mháirt go luath ar maidin (Ranganna 3, 4, 5, & 6). Early on Tuesdays BCU comes to the classrooms to encourage young savers.

Seanfhocal: ‘Ní hé lá na gaoithe lá na scolb’.

(Níl Comhar Creidmheasa Baile an Chollaigh ag teacht ar scoil i láthair na huaire de bharr na srianta Covid 19 / Due to current restrictions, this is not taking place at the moment).

 


Snámh / Swimming 2020 / 2021         

(Níl na ranganna ag dul ag snámh i Leisureworld i láthair na huaire de bharr na srianta Covid 19. / Due to current restrictions, this is not taking place at the moment).

 

 


Gníomhaíochtaí Seach – Churaclaim / After-school activities run in school

Is féidir eolas a fháil ó Fiona nó Pauline na rúnaithe (secretaries) atá san oifig, faoi cheachtanna breise phríobhaideacha ceol atá ar fáil ar scoil (rogha mór uirlisí ann).

You are welcome to contact the school secretaries Fiona & Pauline,  in the office for information on after-school music lessons.

 


index curr

Curraclam na Bunscoile/Primary School Curriculumindex ais
Gnéithe/Areas Ábhair/Subjects

Litríócht/Language
Gaeilge,
Béarla/English,

Mata/Mathematics

Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE)/Social Environmental and Scientific Education (SESE)
Stair, Tíreolas, Eolaíocht/History, Geography, Science

 

Na hÁbhair Éalaíne/Arts Education
Ealaín, Drámaíocht, Ceol/Visual Arts, Drama, Music

Corp Oideachas/Physical Education

Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)/Social, Personal and Health Education (SPHE)

Creideamh/Religious Education

 

Designed By