Eolas Ginearálta | General Information

Scoil Bhliain (School year) 2023/2024


 

Is féidir leat cóip den leabhrán eolais a íoslódáil anseo thíos.

Leabhrán-Eolais-Naíonáin Bheaga


Dátaí Éide Gleacaíochta (Tracksuit Days):

Scoilbhliain 2023/24 

Meán-Fómhair 2023/2024
index pe

Standard tracksuit days for the various classes are listed here.

Dé Luain:   Naíonáin Bheaga

Dé Máirt:   Naíonáin Mhóra, Rang 5

Dé Céadaoin: Ranganna 2 & 6

Déardaoin: Ranganna 1 

Dé hAoine: Ranganna 3 & 4

Má bhíonn aon athrú sa chlár ama seo cuirfidh na múinteoirí in iúl daoibh é roimh ré. Please note that these days are subject to change if a class has football or another activity on a different day.  Each teacher will advise their class of this. Go raibh maith agaibh!

Peil & Iománaíocht(Football & Hurling) ar an bPáirc Uile-Aimsire (Astro) 2023/2024

Cailíní & Buachaillí :

Tagann John Dwyer ón C.L.G ar feadh tréimhse ag cleachtadh scileanna peile agus iománaíochta le Rang 1-4. 

Eolas breise ó na múinteoirí ranga

 


Comhar Creidmheasa Bhaile an Chollaigh / BCU Credit Union 2023/2024 …..(To be confirmed)  

Tagann Comhar Creidmheasa (Credit Union) Bhaile an Chollaigh chuig na scoile gach Mháirt go luath ar maidin (Ranganna 3, 4, 5, & 6). Early on Tuesdays BCU comes to the classrooms to encourage young savers.

 

 


Snámh / Swimming 2023 / 2024         

Beidh na ranganna ag dul ag snámh i Leisureworld i mbliana. (Classes will return to swimming lessons again this year).  

 

 


Gníomhaíochtaí Seach – Churaclaim / After-school activities run in school

Is féidir eolas a fháil ó Fiona, Pauline nó Ríoghnach na rúnaithe (secretaries) atá san oifig, faoi cheachtanna breise phríobhaideacha ceol atá ar fáil ar scoil (rogha mór uirlisí ann).

You are welcome to contact the school secretaries Fiona, Pauline or Ríoghnach  in the office for information on after-school music lessons.

 


index curr

Curraclam na Bunscoile/Primary School Curriculumindex ais
Gnéithe/Areas Ábhair/Subjects

Litríócht/Language
Gaeilge,
Béarla/English,

Mata/Mathematics

Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE)/Social Environmental and Scientific Education (SESE)
Stair, Tíreolas, Eolaíocht/History, Geography, Science

 

Na hÁbhair Éalaíne/Arts Education
Ealaín, Drámaíocht, Ceol/Visual Arts, Drama, Music

Corp Oideachas/Physical Education

Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)/Social, Personal and Health Education (SPHE)

Creideamh/Religious Education

 

Designed By