Foclóir Nollag Fonaiciúil (Irish Christmas Vocabulary and Phonetic Pronunciations)

Féach a leanas ar an bhfoclóir Nollag fonaiciúil anseo do thuismitheoirí and pobail na scoile (Irish Christmas vocabulary and phonetic pronunciations for parents and the wider school community).

 

Daidí na Nollag – “Daddy nah null-og” – Santa Clause/Father Christmas

Fia Rua – “Fee-ah Rue-ah” – Red (nosed) reindeer   

Fia – “fee-ah” – reindeer 

 

Crann Nollag – “Crown null-og” – Christmas tree

Maisiúcháin – “mosh-shoe-cawn” – Decorations

Réalt – “ray-alt” – Star

Soilse – “Sy-ill-sheh” – Lights

Soilse ildaite – “sy-ill-sheh ill-dot-eh” – multi-coloured lights

Bronntanais – “brun-tan-ish” – presents

Stoca na nollag – “stuck-a nah null-og” – Christmas sock/stocking

Íosa – “Ee-sa” – Jesus

Leanbh – “lan-iv” – baby 

Linbh Íosa – “lin-iv Eesa” – baby Jesus

Muire – “M-wira” – Mary

Iosaf – “Yo-sef” – Joseph

Stábla – “staw-blah” – stable

Mainséar – “maw-in-share” – manger

Asal – “os-sal” – donkey

Beithil – “beh-hill” – Bethlehem

Aingeal – “angle” – Angel

 

Oíche Nollag – “Ee-ha Null-og” – Christmas Night / Christmas Eve

 

An féidir liom griangraf a bheith agam leat?

“On fay-der lum gree-an-graf a veh a-gum lat?

Can I get a photograph with you? (to daidí na Nollag)           

 

Nollaig Shona! – “Null-ig Hunna!” – Happy Christmas!

 

Oíche cinn-bhliana – “Ee-ha kin vlee-na” – New Year’s night. 

 

Ath-bhliain faoi mhaise – “A-vlee-an f-wee vasha” – Happy New Year!

Comments are closed.

Designed By