Fóclóirín

Taispéain dom                                                          tumblr_n880j20BOt1r3y74po5_1280
Show me


Cén dath atá uait?                                                    

What colour do you want?


Níl aon ——– agam.
I have no ——–.


Tabhair dom crián dearg, más é do thoil é.
Give me a red crayon, please.


 Mise an chéad/ dara/ triú duine.

I am the first/ second/ third person.


Gabh mo leiTa_Gaeilge_agam.gifthscéal a mhúinteoir, tá teachtaireacht agam.
Excuse me please teacher, I have a message.


B’fhéidir gur féidir liom…
Maybe, I could….


An bhfuil cead agam peann luaidhe a fháil, más é do thoil é?
May I get a pencil, please?


 

Caith chugamsa é!
Throw it to me!


An gcabhróidh tú liom?
Will you help me?


An osclóidh tu é seo?
Will you open this?


Cá gcuirfidh mé é seo?
Where will I put this?


Táimid mór le chéile.

We are friends.


An féidir liom na pinn luaidhe a thabhairt amach?
Can I give out the pencils?


An féidir liom sos a thógaint?
Can I take a break?


Is túsa an duine deireanach sa líne.
You are the last person in the line.


Lámha suas má tá —– agat.
Hands up if you have ——-.


Tá sé faighte agam.
I found it.


Tá sé deacair/éasca.
It is hard/easy.


Dhein mé botún
I made a mistake.


Cad a thabharfaidh Daidí na Nollag chugat?
What will Santa Claus bring you?


Tabharfaidh sé…
He will bring…


Ar mhaith leat..?
Would u like…?


Ba mhaith liom….
I would like…


Níor mhaith liom…
I would not like…


An maith leat…?
Do you like…?


Is maith liom…
I like….


Ní maith liom…
I don’t like….


Dhein mé dearmad ar mo lón.
I forgot my lunch.


An bhfuil cead agam ……..a fháil?
May I get ………..?


Táim préachta leis an bhfuacht.
I am frozen with the cold.


Táim stiúgtha leis an ocras.

I am starving.


Conas tá tú?
How are you?


                                                                Táim go diail ar fad.
I’m good.


Táim cuíosach.
I’m alright.


Níl geáranta agam.
No complaints.


Tá mé ag tnúth leis.
I’m looking forward to it.


Tá sceitimíní orm.
I’m excited.

Féach ar mo cheann.
Look at my one.


An cuimhin leat?
Do you remember?


Is cuimhin liom.
I remember.


Is maith is cuimhin liom.
I remember well.

Designed By