Frásaí Gaeilge ar Instragram

A thuismitheoirí, a chairde,

Is iontach na páistí a fheiscint chomh breá gealgháireach, sceitimíneach agus sláintiúil. Chuir sé gliondar orm fáilte a chur rompu. It’s great to see all the children back in school looking so refreshed, excited and happy. I was delighted to welcome them back.

Tá spioraid aoibhinn mórthimpeall na scoile. Comhghairdeas libh as jab iontach a dhéanamh iad a ullmhú don scoiolbhliain nua. There’s a great buzz and spirit around the school. Congratulations to you for doing a fine job and for getting them ready for school.

Go n-éirí go geal libh agus le bhur bpáistí. Every good wishes to you and your children.

Táimíd ag díriú go mór ar labhairt na Gaeilge na laethanta seo. Deinimíd an-iarracht  anseo ar scoil a chinntiú go mbeadh líofacht agus ard-chaighdeán ag na páistí. Chuige san bím ag lorg bhur dtacaíocht i gconaí. As I tell the children, our school is named Gaelscoil Uí Ríordáin and we will strive to have the children as fluent as possible sa Ghaeilge.

Beidh frásaí beaga úsáideachacha á sheoladh abhaile againn gur féidir libh a chleachtadh sa bhaile leis na páistí. Beidh frásaí chomh maith ar shuíomh na scoile www.gaelscoiluiriordain.ie agus ar Instragram gaelscoiluiriordain. We will share little phrases as Gaeilge with you each evening to practise at home. Additional illustrated phrases will be available on Instragram. Download Instragram from the app store. Search gaelscoiluiriordain and away you go.

Bheinn buíoch ach a mheabhrú dod’ pháiste chomh luachmhar is atá ár dteanga agus í a labhairt gach lá ar scoil. Please remind your child when leaving home to exploit their new found linguistic ability.

Go raibh míle maith agaibh.

Beir bua is beannacht,

Gabriel

Comments are closed.

Designed By