Gaelscoil Uí Ríordáin 2020-21: Ráiteas um Polasaí COVID -19 / Policy Statement

Tá Gaelscoil Uí Ríordáin tiomanta ionad oibre sláintiúil agus sábháilte dár bhfoireann ar fad (committed to providing a safe and healthy workplace) agus timpeallacht foghlama shábháilte dár ndaltaí uile a chothú (and to providing a safe learning environment for all our pupils). Chun é sin a chinntiú tá an Plean Freagartha COVID-19 seo forbartha againn (developed the following COVID-19 Response Plan). Tá Bainistíocht agus foireann na scoile go léir freagrach as cur i bhfeidhm an phlean seo agus cuideoidh iarracht chomhchoiteann le bac a chur ar scaipeadh an víris (a combined effort will help contain the spread of the virus).
Is féidir leat cóip den Pholasaí Scoile Covid agus den Phlean Fhreagartha Covid a íoslódáil anseo thíos. (Please find a copy of the School Policy and Response Plan for Covid 19).

Covid_Response_Plan

Covid 19 – Polosaí Ár Scoil

 

Comments are closed.

Designed By