Tascanna Breise /Activity List

Seo a leanas liosta gníomhachtaí gur féidir tabhairt futhú ins na laethanta atá romhainn.

Spreag do pháiste chun an méid agus is féidir de na tascanna seo a chríochnú agus a chlárú sa chóipleabhar scoile led’ thoil.

Below find a list of additional tasks to keep us busy and learning in the days ahead. Please encourage your child to complete some (or maybe all!) of these tasks and keep a short record of the work completed in their school copy so the effort made can be acknowledged when we return to school.

 • Léitheoireacht laethúil – 30 nóiméad

Daily independent reading

Record book titles and pages read daily.

 • Aclaíocht laethúil – 30 nóiméad

Daily exercise (outdoors if possible).

Indoor activity may include:

 • Zumba
 • Just Dance
 • Yoga
 • Skipping, hopping, jumping, star jumps, jogging on the spot etc.
 • gonoodle.com
 • Tioscnamh Beag (5 – 10 fíricí)

Mini project (5 – 10 facts on):

 • a country
 • an animal
 • a sports person
 • a celebrity
 • a mode of transport
 • a historical figure
 • an inventor
 • a food
 • Nuacht an Lae le scríobh as Gaeilge
 • Dialann
  • Keep a daily diary (as Béarla nó Gaeilge), recording personal events, current affairs, news etc.
 • Bácáil/Baking
  • Record the recipe and the method.
 • Béile
  • Help prepare a meal – record method and recipe.
 • Dictionary Work
  • Find the meaning of a new word.
 • Obair Tí
  • Do two household chores e.g. sweep the floor, wash the dishes, empty dishwasher, tidy your bedroom etc.
 • Pictiúr
  • Draw a picture – stick it in copy.
 • Dathú
  • Colour a picture, stick it in your copy.
 • Tomhas- fad
  • Measure something and record e.g. the length of the table, your height etc.
 • Tomhas – meáchan
  • Weigh something and record e.g. my teddy, pencil case, úll etc.
 • Airgead
  • Count and record the money in a purse/wallet/money box
 • Míreanna Mearaí
  • Complete a jigsaw.
 • Amhrán
  • Sing a song for somebody, learn a new song, put on a show
 • Filíocht/Poetry
  • Recite/write/learn a poem
 • Cluiche Cártaí – trí Ghaeilge
 • Cluiche Boird a imirt
  • Play a board game.
 • Tógáil
  • Build something from Lego, blocks, Meccano, Stickle Bricks, waste material

Suíomhanna Idirlíne

ixl.ie (Mata agus Béarla)

mathsisfun.com

schoolhub.ie (táblaí)

oxfordowls.ie (free ebooks)

storylineonline (do pháistí óga)

foclóir.ie

TG4 Cúla4

cogg.ie (gramadach na Gaeilge Rang 5/6)

twinkl.ie

kahoot.com

www.toporopa.eu (Tír Eolaíocht Rang 4/5/6)

RTE player –News2Day

gonoodle.com (Corp Oideachas)

Comments are closed.

Designed By