Nuacht ó Ghaelscoil Uí Ríordáin

 

A thuismitheoirí, a chairde,

Aifreann an Fhómhair (Harvest Mass)

Beidh Aifreann an Fhómhair á chéiliúradh againn Aoine 19/10/18 ag 11:15r.n. (We will celebrate a Harvest Mass on Friday, 19th October 2018 at 11:15a.m.) Autumn is a time to celebrate an abundant harvest and all the blessings we have.

Beidh múinteoir Bríd Ní Dhomhnaill (now retired) ag an Aifreann (at the Mass). Bronnfaidh na scoláirí bronntanas beag ar Bhríd. (The children will make a small presentation to Bríd.) Cuirfear fáilte roimh thuismitheoirí agus cairde na scoile. (Parents & friends are very welcome to attend.)

 

Oíche Shamhna (Hallowe’en)

Tugaim cuireadh do pháistí, d’fhoireann agus do thúistí na scoile gléasadh d’Oíche Shamhna ar an Déardaoin 25/10/18. Is féidir feisteas atá déanta sa bhaile a chaitheamh más maith libh. Children, staff and parents are invited to participate in our Hallowe’en festivities by dressing in their home-made or bought costumes on Thursday 25/10/18.  Beidh lá den scoth again.

B’fhéidir gur léigh sibh alt san Evening Echo le déanaí faoi Alex Ní Mhadáin. Is scoláire iontach i Alex i nGaelscoil Uí Ríordáin. Perhaps you read about Alex Ní Mhadáin in The Evening Echo of Thursday, 11th October 2018. Alex is a wonderful pupil i nGaelscoil Uí Ríordáin and she has been channelling her super-hero powers in a defiant Wonder Woman pose, as her image graces Mercy Hospital Heroes billboards mórthimpeall Chorcaí.

Mar chuid do chéiliúradh Oíche Shamhna beidh (as part of our celebration):

 • Mórshiúil (parade) againn mórthimpeall na scoile Déardaoin 25/10/18 10:00r.n. Siúlfaidh na páistí a bheidh gléasta i bhfeistis Oíche Shamhna taobh thiar do Alex agus Riain (dearthair mór Alex atá i Rang 2 Sarah). (Children who are dressed in their Hallowe’en costumes will walk behind Alex and her older brother Riain.) Tá an fáilte romhaibh a thuismitheoirí teacht chun na scoile ag a 10:00. (Parents and grandparents are very welcome.)
 • Beidh tae/caife agus scónaí sa halla óna 9:30 – 12:00 do thuismitheoirí, seantuismitheoirí agus cairde. (Tea/coffee & scones will be served in the halla between 9:30 and 12:00 on Thursday 25th October 2018.) All money raised will go to the Mercy Hospital. Buíochas ó chrói le Coiste na dTuistí atá ag cabhrú.

Coiste na dTuistí (Parent’s Association)

Bhí slua deas bailithe linn don AGM Coiste na dTuistí i rith na seachtaine. (Many thanks to all who came to the Parent’s Association AGM).Buíochas le Sharon Uí Bhuachalla , Cathaoirleach (Chairperson) atá ag tógaint sos ón gCoiste. Fáilte roimh Lorraine de Stac, ár gCathaoirleach nua. Buíochas chomh maith le Róisín Thornhill agus Sharon Uí Riagáin atá ag fanacht ar an gCoiste.

Thug Dr. Shane Mac Cárthaigh an-chaint uaidh ar “Selfcare is Healthcare”. It was a most interesting talk on the skill of managing our time and taking care of ourselves.

 

Briseadh na Samhna (Midterm break)

 • Toghchán na huachtaránachta agus reifreann (presidential election & referendum)
  Aoine (Friday) 26/10/2018.
  Úsáidfear an scoil mar ionad votála don toghchán agus don reifreann. (School will be used as a polling station for the presidential election and referendum.)
  Ni bheidh scoil ag na leanaí an lá sin. Children will not have school that day.
 • Briseadh na Samhna (Midterm break): Luan 29/10/18 – Aoine 02/11/18 san áireamh (inclusive).
 • Lá scoile iomlán ar an Déardaoin 25/10/18 (full school day on Thursday 25/10/18).

 

Is mise le meas mór,

Gabriel.

 

Comments are closed.

Designed By