Nuachtlitir an Mheithimh 2015

imagesNuachtlitir
Meitheamh 2015

Saoire an t-Samhraidh (Summer Holidays)

Aoine 26/06/2015 12:30i.n.

Ath-oscailt na Scoile (Re-opening) Máirt 01/09/2015

N. Mhóra: 9:20r.n.-2:00i.n.

Rang 1, Rang 2, Rang 3, Rang 4, Rang 5, Rang 6: 9:20r.n.-3:00i.n.

N. Bheaga: 10:00r.n.-12:30i.n. (go dtí 16/09/15)

Nach bhfuil páistí aoibhinn iontacha againn? All our lives are enriched by the children
who walk into Gaelscoil Uí Ríordáin every day. Maith sibh a pháistí. Tá sibh ar
fheabhas. Tá foireann iontach i nGaelscoil Uí Ríordáin (we are grateful to the
wonderful, hard working and resourceful staff). Long may they have the energy and
dedication to continue doing what they do so well.butterfly

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le gach éinne a chabhraigh linn anseo i
rith na bliana. Míle buíochas to all of you who were so helpful and gave so generously
of your time during the year. Míle buíochas le Bord Bainistíochta na scoile agus le
Coiste na dTuistí. Go raibh maith agaibh for your feedback, advice and respect to me
and to the staff during the year.

Comhghairdeas libh agus bainigí sult as na laethanta saoire.

Feicfidh mé sibh arís (I look forward to seeing you all again on) Máirt 1ú
Meán Fómhair /September 2015 agus tugaigí aire dá chéile.

Gaelscoil Uí Ríordáin abú agus Corcaigh abú!

Gabriel

olaf-in-summer-frozen-disney
Cuirfidh mé ainm an mhúinteora, rang agus uimhir
seomra ranga ar an suíomh nuair a bheidh na múinteoirí
nua ceaptha.

(Class teacher’s name and classroom number for each
class for September 2015 will be available on
www.gaelscoiluiriordain.ie when all new teachers have
been appointed.)

 

cakes_420

ReicCístí

Go raibh míle maith agaibh go léir as na cístí/bunóga/glasraí/duaiseanna a sheoladh isteach.

Sincere thanks to you all for
the wonderful baking and
support given to the Reic
Cístí last Friday, which was organised by Rang 6. Maith sibh Rang 6.

Bailíodh €3,180 do Pháirc Uile-Amsire
na Scoile (our All Weather Pitch) agus
don Gháirdín Orgánach (Development of
School Garden).
Scoláireacht Uí Ríordáin (Scholarship)

Ba mhaith linn comhghairdeas a dhéanamh le hEugene
Ó Mainicín, Rang 5 Eibhlín (agus lena mhuintir) a
bhuaigh (won) Scoláireacht Uí Riordáin.

Bhí bronnadh na Scoláireachta (awards ceremony) ar siúl
i gColáiste na hOllscoile (U.C.C.) ar an Déardaoin
11/05/2015. Caithfidh Eugene tréimhse trí seachtaine sa
Ghaeltacht i gCiarraí i rith an tSamhraidh (during the
summer).

Brat Glasbrat glas

(Green Flag)

D’éirigh linn Brat Glas a bhaint amach le déanaí
(Green Flag – based on our Trojan “Recycling
Drive”). Comghairdeas le Scuad Glas na Scoile a
d’oibrigh chomh dian chun an tíonscnamh seo a
chur chun cinn (who worked so diligently to
promote this project). Buíochas libh a pháistí agus
a thuistí uile na scoile a chabhraigh linn. Buíochas
ar leith le múinteoirí Sarah, Denise & Bríd R.

Cuireadh go mór leis an ocáid gur tháinig Síle Uí
Chéilleachair iar-mhúinteoir (former N. Bheaga
teacher) chun an brat a ardú (to raise the flag).

Ar aghaidh linn ag athchúrsáil. (We strive to
continue our positive practice of recycling both at school and at home.)

images
Deireadh Ré (End of an Era)

Guímid gach ádh ar Noel, coimeádaí
(caretaker) a bheidh ag éirí as a phost an
t-seachtain seo. (Noel will retire from his
post this week.)

Go raibh míle maith agat Noel, as na
blianta iontacha atá caite agat linn
(sincere thanks for all your work
throughout the years.)
Pósadh (Marriage)

Guímid gach rath ar Denise, a
phós ar an Satharn agus ar
Mharcus a bheidh ag pósadh i mí
Iúil.

(Best wishes to Denise, who got married on
Saturday, and to Marcus who will also
tie-the-knot in July!)

samhradh-uachtar-reoite_design
Lost & Found

Tá bosca “Earraí Caillte” sa halla (in aice na
cistine). (There is a box of “Lost & Found”
items in the halla next to the kitchen).

Sa bhosca tá geansaithe scoile (school
jumpers), hoodies, cótaí (coats), bréagáin
(toys), etc.

With all the activities that have taken place
throughout the school year, 3 oven trays are
missing.

Má thagann tú orthu, beimíd an-bhuíoch.
Lá Spórt na Cathrach agus Contae

(City and County Sports)CIT_Track

Bhí luthchleasaithe na scoile (school
athletes) i bpáirc gleacaíochta C.I.T. ar
an gCéadaoin 10/06/15. Bhí an-lá acu
agus dheineadar gaisce chomh maith.

Bhuaigh siad (they won) an –chuid
trófaithe.

Comhghairdeas libh ar fad!

Comghairdeas le h-iománaithe (hurlers)
na scoile a bhí sa chraobh (final) i
Musgrave Park le déanaí i Roinn 1.

Thaitin an cluiche dian linn ar fad agus is
iontach gur ghlac an oiread san buachaillí
páirt. (We all enjoyed a very competitive
& skilful game and were pipped at the
end.)

Lenrec

Beidh Lenrec ag teacht chuig na scoile
22/09/15 chun sean-éadaí, srl. a bhailiú.

Is fondúireacht iontach é seo don scoil so
please hold onto your cast-offs, old bedclothes,
etc. for this collection in September.

Comments are closed.

Designed By