Ráiteas Misiúin | Mission Statement

Ráiteas Misiúin

Is Gaelscoil í Gaelscoil Uí Ríordáin a fhreastalaíonn ar riachtanaisí an pháiste mar bhall aonair den phobal áitiúil. Dírítear ar fhorbairt iomlán an pháiste; forbairt spioradáltacht, morálach, sóisialta, pearsanta agus fisiciúil. Cuirtear an churaclam i bhfeidhm in atmaisféar oideachasúil taitneamhach ag tabhairt aitheantas do gach éinne i slí gairmiúil.

sciath-na-scol-18-11-15-155pixlr

Aidhmeanna

 • Ardchaighdeán oideachais trí Ghaeilge a chur ar fáil do scoláirí na scoile.
 • Suíomh taitneamhach a chruthú do na scoláirí ionas go mbainfidh siad sult, spórt agus tairbhe as na laethanta a chaitheann siad ar scoil.
 • Féin mhuinín na scoláirí a fhorbairt ionas go mbeidh siad lán do fhéinmheas agus do mhisneach.
 • Atmaisfeár dearfach, sábháilte a chothú sa tslí go mbeidh pobal na scoile slán sábhálta.
 • Difríochtaí aonoir a athint agus freastal cóir a dhéanamh ar na dúshláin ar fad.
 • Ardmheas ar an nGaeilge a fhorbairt i measc pobal na scoile agus sa cheanntar mórthimpeall.
 • Deiseanna a thabhairt ar fhorbairt iomlán a dhéanamh ar churaclam na bunscoile.
 • Eagsúlacht modhanna múinte a úsáid, rud a thabharfaidh réimse leathan eispéiris do na scoláirí.
 • Cluas na héisteachta a thabhairt do gach duine a oibríonn agus a fhreastalaíonn ar an scoil.

 

Príomhoide , Gabriel Ó Cathasaigh.

Leas-phríomhoide , Mícheál Ó Draighneáin


Mission Statement

Gaelscoil Uí Ríordáin is an irish primary school that attends to the needs of each child as an individual of the local community. The full development of the child is emphasised which include spiritual, moral, social, personal and physical development. The curriculum is approached in an enjoyable, educational atmosphere acknowledging every child educationally.

pixlr_jpeg_1

School Objectives:

 • To provide a high standard of education for the pupils of the school through Irish.
 • To create an enjoyable environment for the pupils in order for them to enjoy and benefit from their school days.
 • To develop the pupils self-confidence so that they are full of self-respect and courage.
 • To create a positive and safe atmosphere so that the school community are safe and well.
 • To acknowledge individual differences and to provide for and attend justly to all the challenges.
 • To develop a high respect for Irish in the school community and in the locality.
 • To provide opportunities to fully develop the primary school curriculum.
 • To use a variety of teaching strategies and approaches, which will give the pupils a wide variety of experiences.
 • To listen to every individual both attending and working in the school.

 

Designed By