Reic Cístí, Céadaoin 13ú Meitheamh 2018

Reic Cístí

Céadaoin 13ú Meitheamh 2018

Halla na Scoile

 

 

 

A thuismitheoirí a chairde,

Tá sé mar thradisiún sa scoil le blianta fada go n-eagraíonn Rang 6 Reic Cístí ag deireadh na bliana. It has been a tradition for many years that our 6thclass pupils organise a Cake Sale at the end of the academic year. Tá siad ag tnúth go mór leis an lá seo (very excited about the day).

Bheimís an bhuíoch dá mbácálfadh sibh don Reic Cistí. Ionas nach mbeadh teaghlaigh faoi bhrú is leor rud nó dhó a bhácáil. Baking 1-2 items per family is sufficient. Items such as the following are ideal for the school cake sale:

  • Cácaí de gach sort,
  • Scones,
  • Brioscaí (shortbread, gingerbread, etc.)
  • Queencakes, rice krispie buns,
  • Tray bakes (e.g. rocky road, caramel slices, flapjacks, etc.)
  • Items such as jam, vegetables, fruit chutneys and plants are always very welcome.

 • Please ensure that all containers / plates are clearly marked with your child’s name and class to ensure safe return of same. Use disposable plates if possible.
 • Bheinn buíoch dá dtógfadh do pháiste a gcístí chuig an rang ar maidin. Tógfaidh an múinteoir ranga agus na páistí iad go dtí an halla de réir a chéile. (Can I remind the children to please bring their baking to their own classrooms in the morning and they can bring them to the halla with their múinteoir?) Ná téigí chuig an halla le bhur dtoil (Please do not bring cakes directly to the halla)!
 • Beidh airgead ag teastáil ó na leanaí chun earraí a cheannach. Your child will need some money for cakes, sweets, raffle, etc. Also please ensure they bring a bag or container clearly marked with their name to carry home items purchased.

Tá fáilte romhaibh cupán tae a ól inár dteannta idir 9:30r.n. agus 2:00i.n. You are invited to join us for a cup of tea and a chat between9:30a.m. and 2:00p.m.

Éide Scoile dara láimhe (Second hand school uniforms) will be available in the halla to swap/take. Níl aon chostas (no charge).

Beidh crannchur (raffle) ar siúl ar an lá freisin. Beidh ticéad ar díol ar an Luan, Máirt, Céadaoin (50c—one strip, €2—5 strips). Beidh Rang 6 ag díol na dticéad i rith am scoile ar an Luan agus Máirt sna ranganna. Is féidir le tuismitheoirí ticéad a cheannach sa halla ar an gCéadaoin (tickets will also be on sale in the halla on Wednesday). Má tá fonn ar éinne duaiseanna a thabhairt don chrannchur, bheimís an-bhuíoch. (Prizes for the raffle would be greatly appreciated and can be dropped to Seomra 19 or Seomra 20 on Monday 11/06/18 or Tuesday 12/06/18.)

Beidh glasraí ó Ghairdín na Scoile ar fáil ar an lá (produce from the school’s Organic Garden will be available to buy on the day).

Seolfar clár ama i bhfoirm ríomhphoist do gach rang an Luan seo chugainn. (Next Monday we will email you a timetable with details of times the various classes will be in the halla.) Rachaidh an t-airgead a baileófar i dtreo an Seomra Faoiseamh (school’s sensory room) agus an Gáirdín Orgánach. Go raibh míle maith agaibh as an dtacaíocht a thugann sibh do bhur bpáistí agus don scoil. (Many thanks for supporting your child and the school. It is much appreciated.)

 

Ar aghaidh linn ag bácáil!

Aisling, Órla & Gabriel

 

Comments are closed.

Designed By