Scríobh Leabhar Gaeilge

Tá an-chuid páistí an-gnóthach faoi láthair ag Scríobh Leabhair as Gaeilge don tionscnamh Scríobh Leabhar Gaeilge. Tá gach páiste i Ranganna Naíonáin Mhóra Áine, Clár, Cáit, Órna agus Ranganna 1 Eimear, Maura agus Éidín ag scríobh agus ag maisiú a leabhar féin.

Chun an obair iontach seo a chéiliúradh agus chun aitheantas a thabhairt don éacht atá a dhéanamh ag na páistí  beidh taispeántas ar siúl sa scoil. Cuirfear fáilte roimh thuistí  teacht isteach ar an Aoine 15ú Meitheamh chun obair a bpáiste a fheiscint sa scoil. Seolfar clár ama abhaile roimhré.

As you are probably aware, we have a number of budding authors here in Gaelscoil Uí Ríordáin. Ranganna Naíonáin Mhóra Áine, Clár, Cáit and Órna and Ranganna  a 1 Eimear, Maura and Éidín  have been working extremely hard on the Scríobh Leabhar project (Write a book project) .

To celebrate this great work, we are holding an exhibition  where the children’s wonderful books can be seen.We are inviting all parents/grandparents to come to the school on Friday 15th June to view their child’s work. A timetable for each class will be sent out in advance.

 

Comments are closed.

Designed By