Scríobh Leabhar Gaeilge 2019…

A Thuismitheoirí, a chairde,

Tá obair iontach déanta ag Ranganna Naíonáin Bheaga Hannah, Naíonáin Mhóra Lisa agus Clár agus Ranganna 1 Eimear agus Diarmuid ar an Scríobh Leabhar Gaeilge.

Chun an obair iontach seo a chéiliúradh, táimid ag cur fáilte romhaibh teacht isteach ar an Aoine 31ú Bealtaine chun obair do pháiste a fheiscint sa scoil. Tiocfaidh do pháiste go dtí urlár a 1 (lasmuigh do Ranganna 2 Shauna agus Eva ) chun a leabhar a thaispeáint daoibh.

Seo thíos clár ama na maidine:

10.00-10.20                      Rang Hannah

10.20-10.40                      Rang Lisa

10:40- 11:00                     Rang Chláir

11.20- 11.40                      Rang Dhiarmuid

11.40- 12.00                      Rang 1 Eimear

 

As you may be aware, we have a number of budding authors here in Gaelscoil Uí Ríordáin. Ranganna Naíonáin Bheaga Hannah, Naíonáin Mhóra Lisa agus Clár agus Ranganna 1 Eimear  agus Diarmuid  have been working extremely hard on the Scríobh Leabhar project (Write a Book project) .

To celebrate this great work, we are inviting all parents/grandparents to come to the school on Friday 31st of May  to view your child’s work. Your child will come to the first floor (outside Ranganna 2 Shauna and Eva) to show you their book.

Above is a timetable for the morning.

We are looking forward to seeing you all on the day. Táimid ag súil go mór leis an lá,

Is sinne le meas,

Hannah, Lisa, Clár, Diarmuid, Eimear  agus Gabriel.

Comments are closed.

Designed By