Slán agus buíochas ó chroí le hÁine agus Gráinne…

Guímid gach rath ar mhúinteoir Áine Ní Chathasaigh a bheidh ag éirí as (retiring) ag deireadh na scoilbhliana. Bhí Áine ag múineadh anseo i nGaelscoil Uí Ríordáin(teaching) ó 1990. Tréaslaímíd agus gabhaimid buíochas léi as an éacht oibre atá déanta aici do scoláirí agus do phobal Ghaelscoil Uí Ríordáin.
Chomh maith le sin guimíd gach rath ar Ghráinne Ní Longaigh, duine dár gcuntóirí ranga (SNA) atá ag obair sa ghaelscoil ó 2007. Táimid an-bhuíoch as an gcabhair agus tacaíocht a thug sí do pháistí agus múinteoirí na scoile.

Comments are closed.

Designed By