Supertroopers na Gaelscoile!

supertroopersSupertroopers na Gaelscoile!

Tá an trí rang a haon ag tabhairt faoi chlár obair bhaile gníomhach atá á sholáthar ag Laya Healthcare.

Clár na ‘ Super Troopers’ an t-ainm atá ar seo agus í mar aidhm ann na páistí a spreagadh i dtreo na haclaíochta agus chun dul i

ngleic le fadhb na hotrachta i measc leanaí.

Maith sibh rang a haon!

Coinnigí suas é!

 

Comments are closed.

Designed By