Teachtaireacht ó Ghabriel

A thuismitheoirí, a cháirde,

Tá súil agam go bhfuil sibh ag déanamh go maith agus go raibh lá deas agaibh inné. Hoping you are all well and that you had a nice day yesterday.

Leis an nóta seo tá ceangal/attachment. Baineann sé le Facebook “Glór na nGael”. You will find useful links/cleachtaí Séideán Sí, Twinkl, Scéalta Gaeilge, Google Classroom/Seomra Ranga digiteach mata as Gaeilge dos na hardranganna.

Teachtaireacht/message do bhur leanaí/for your children. 

Dia dhaoibh a pháistí.

Gabriel anseo ach nílim ar scoil. Tá mé i gCiarraí inniu. Tá súil agam go bhfuil sibh go maith agus ag cabhrú le mom agus daid. Chuala mé go rinne sibh paráidí iontacha sa bhaile inné.  Maith sibh.

Tá súil agam go bhfuil bhur seandtuistí/grandparents slán sábhálta. Abair go nduirt mé hello.

Ná dearmad dul amach ag rith & ag súgradh agus Obair an Lae a dhéanamh le bhur dtoil.

Bain taitneamh as do lá. Tabhair aire do mhom agus daid.

Is sibhse na páistí is fearr.

Gabriel

Comments are closed.

Designed By